Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – nowy obowiązek od 1 stycznia 2021 roku

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – nowy obowiązek od 1 stycznia 2021 roku

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS” – bardzo możliwe, że to stwierdzenie już gdzieś obiło Wam się o uszy. To fakt. Od początku tego roku istnieje obowiązek zgłaszania zawieranych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wykonać ten obowiązek oraz czy dotyczy on każdej umowy o dzieło? Czytaj dalej i przekonaj się czy musisz zgłaszać zawierane umowy do ZUS.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?

Obowiązek obciąża każdą osobę zlecającą wykonanie dzieła. Nie obejmuje zatem tylko podmioty profesjonalne – przedsiębiorców czy spółki. Dotyczy także zwykłe osoby fizyczne. Weźmy np. pana Kowalskiego zamawiającego do jadalni spersonalizowany stół od kolegi, który pasjonuje się stolarstwem (nie jest to jego zawód). Obowiązek obciąża każdą osobę zlecającą wykonanie dzieła. 

WYJĄTEK
Obowiązek nie dotyczy podmiotów/jednostek organizacyjnych (np. spółka, fundacja, stowarzyszenie, ale już nie osoba fizyczna), które nie muszą dokonywać rejestracji w ZUS jako płatnicy składek, ponieważ nie zgłaszają do ubezpieczenia ani jednej osoby.

Jakie umowy o dzieło należy zgłosić do ZUS?

Wszystkie umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem kilku poniższych wyjątków.

Wyjątek nr 1

Nie ma obowiązku zgłoszenia umów o dzieło przez pracodawcę, który zawarł umowę o dzieło z własnym pracownikiem.

Wyjątek nr 2

Nie ma obowiązku zgłoszenia umów o dzieło zawartych z innym podmiotem lecz wykonywanych na rzecz pracodawcy.

Wyjątek nr 3

Nie ma obowiązku zgłaszania umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, które wchodzą w zakres prowadzonej przez te osoby działalności.

Gdyby zatem w naszym powyższym przykładzie kolega pana Kowalskiego prowadził działalność gospodarczą, w ramach której wykonywałby spersonalizowane meble na zamówienie, wówczas pan Kowalski nie musiałby zgłaszać tej umowy do ZUS.

Dodatkowo należy pamiętać, iż w razie zawierania cyklicznych umów o dzieło z tą samą osobą, należy zgłosić każdą z tych umów. Zgłoszenie jedynie pierwszej umowy nie będzie wystarczające.

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – jak to zrobić?

Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej przez dedykowaną Platformę Usług Elektronicznych. Zgłoszenia można dokonać także osobiście w swoim oddziale ZUS.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz RUD dotyczący zgłoszenia umowy o dzieło. Formularz jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie ZUS.

Ustawodawca zastrzegł bardzo krótki termin na realizację tego obowiązku. Zgłoszenia należy dokonać w 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jakie dane przekazujemy do ZUS?

We wspomnianym formularzu należy podać swoje dane identyfikacyjne oraz adresowe. Następnie wskazuje się dane wykonawcy umowy o dzieło. Wreszcie podaje się informacje dotyczące zawartej umowy o dzieło – m.in. przedmiot umowy oraz termin jej realizacji.

Kara za brak zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

Brak zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS grozi karą grzywny. Kara grzywny jest nakładana przez sąd w wyniku postępowania wszczętego na wniosek ZUS. Grzywna może wynieść nawet do 5000 zł.

Umowa o dzieło nie jest oskładkowana

Należy podkreślić, że samo zgłoszenie umowy o działo nie oznacza jej oskładkowania. Nie wiadomo jednak jak ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w przyszłości,  w szczególności w świetle obecnego ukierunkowania rządu do dociążania obywateli coraz nowszymi daninami. Fakt gromadzenia danych na temat ilości zawieranych w państwie umów o dzieło może być kolejnym krokiem w kierunku weryfikacji dotychczasowego zakresu obowiązku składkowego.

Podsumowanie

Nowy obowiązek objął bardzo szerokie grono podmiotów. Dotyczy on także osób fizycznych, które częstokroć mogą nie zdawać sobie sprawy z jego istnienia. Nowelizacja została wprowadzona celem umożliwienia ZUS-owi jeszcze szerszej kontroli w zakresie objęcia obowiązkiem składkowym umów zlecenia. Wynika to z faktu, że często – w celu obejścia przepisów o ubezpieczeniu społecznym – umowa, która w istocie dotyczyła zlecenia, była określana umową o dzieło.

ZUS ma możliwość weryfikowania zawieranych umów o dzieło. W przypadku uznania, iż w rzeczywistości dana umowa dotyczyła zlecenia, ZUS może żądać od płatnika zapłaty zaległych składek.

Opisywana tym artykułem nowelizacja jest jedną z wielu zmian w prawie wprowadzonych w tym roku. Dla branży sprzedaży internetowej bardzo istotna była chociażby zmiana dotycząca wprowadzenia nowego podmiotu w zawieranych transakcjach. O przedsiębiorcy z prawami konsumenta możecie poczytać w innych moich wpisach.

Czy słyszeliście o tym nowym obowiązku? Czy mieliście już okazję dokonać zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS? Koniecznie dajcie znać w komentarzu.

Jeżeli ten wpis okazał się dla Ciebie przydatny, daj mi o tym znać oceniając go, komentując lub pisząc do mnie. Pamiętaj, to ma znaczenie. 😉

error

Podoba Ci się ten wpis? Będzie mi miło, jeśli się o tym dowiem :)

0
Would love your thoughts, please comment.x