Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Sprzedaż w social mediach – jak zrobić to legalnie?

Sprzedaż w social mediach – jak zrobić to legalnie?

Sprzedaż w social mediach jest bardzo popularnym sposobem zarabiania bądź dorabiania do podstawowej pensji. Wielkie firmy odzieżowe, jubilerskie, z elektroniką itp. w dużej mierze działają poprzez sklepy internetowe. Zazwyczaj robią to zgodnie z prawem. W końcu mają od tego sztab prawników, którzy czuwają nad przestrzeganiem obowiązujących zasad. Co jednak z drobnymi sprzedawcami, z osobami, które działają w ramach swoich mikro-biznesów czy na podstawie działalności nierejestrowanej?

Sprzedaż w social mediach wiąże się z obowiązkami prawnymi

Będąc użytkowniczką popularnych portali społecznościowych zauważyłam, że sprzedawcy internetowi często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich sprzedaż jest regulowana przepisami prawa. Przepisy te nakładają na nich szereg konkretnych obowiązków. Oczywiście dotyczy to z reguły drobnych przedsiębiorców, a najczęściej osób sprzedających w ramach działalności nierejestrowanej.

Jestem przekonana, że czynnikiem powodującym ten stan rzeczy jest brak świadomości prawnej. Z tego względu zdecydowałam się zająć tematem sprzedaży w social mediach w sposób kompleksowy i po kolei przełożyć dla Was z prawniczego na ludzki z czym to się je.

Jest trochę obowiązków i jeszcze więcej zasad, których należy przestrzegać, ale nie martwcie się! Jak już raz przez to przejdziecie, to wszystko stanie się dla Was oczywiste i proste. Jak ze wszystkim – na początku czeka Was trochę wysiłku, ale później będziecie spijać śmietankę w postaci (s)prawnie działającego biznesu online. 😉

Sprzedaż internetowa – obowiązek informacyjny

Twoim obowiązkiem jako sprzedawcy internetowego jest przede wszystkim szeroko zakrojony obowiązek informacyjny. Twój klient, a nawet już Twój potencjalny klient, muszą wiedzieć jakie są zasady złożenia zamówienia na Twoje produkty i usługi. Musi również wiedzieć co dzieje się po złożeniu tego zamówienia oraz poznać swoje prawa. Tak. To Ty jako sprzedawca jesteś zobowiązany do przekazania tych informacji.

Jednocześnie chciałam zwrócić Twoją uwagę na to, że nawet jeśli nie prowadzisz zarejestrowanej działalności czy nie masz spółki, to przy sprzedaży w social mediach jesteś traktowany jak przedsiębiorca. Od przedsiębiorcy z reguły wymaga się więcej. Tak jest i tutaj. Dodatkowo, przy sprzedaży na rzecz konsumentów, Twoich obowiązków będzie jeszcze więcej. W tym zakresie powinien zainteresować Cię wpis “Przedsiębiorca z prawami konsumenta”, w którym wyjaśniam na jakich zasadach, będziesz musiał traktować swoich klientów – przedsiębiorców jak konsumentów.

Czym jest obowiązek informacyjny?

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedawca ma obowiązek poinformować go o wielu istotnych kwestiach. W rzeczywistości wszystkie informacje, które należy przedstawić klientowi, muszą być dostępne jeszcze przed złożeniem zamówienia (związaniem się umową).

O jakie konkretnie informacje chodzi? Ich lista jest bardzo długa – obejmuje aż 21 punktów.

PAMIĘTAJ!
Powyższy obowiązek informacyjny, to tylko jeden z Twoich obowiązków przy sprzedaży w social mediach. Zaczniemy od tego jakie dane musisz udostępniać i w jaki sposób to zrobić. W kolejnych wpisach omówię dalsze istotne kwestie.

Jak przekazać konieczne informacje?

Istotnym jest, aby informacje zostały przekazane w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Zatem w zależności od tego na jakiej platformie społecznościowej sprzedajesz, za pomocą dostępnych na niej środków komunikacji powinieneś przekazać potrzebne informacje. 

PRZYKŁAD
Sprzedaż za pomocą wiadomości na Instagramie. Gdy napisze do Ciebie potencjalny klient z wiadomością, że jest zainteresowany kupnem Twojego produktu, powinieneś w odpowiedzi wysłać do niego zestaw informacji obejmujący wspominane powyżej 21 punktów :O Aby nie odstraszyć klientów tą litanią, warto to zestawienie informacji oraz inne istotne w sprzedaży kwestie opisać w odrębnym miejscu/pliku i po prostu je podsyłać/linkować do nich.

Jak to zrobić na Instagramie lub Facebooku?

Wszystkie niezbędne informacje opublikuj w łatwo dostępnym miejscu na swoim profilu na Instagramie i Facebooku np. w zapisanym stories, w linku w BIO, w zakładce z informacjami o profilu, w przypiętym poście. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zawrzeć te informacje w swoim regulaminie sprzedaży. W ten sposób wszystkie wymagane oraz istotne kwestie znajdą się w jednym miejscu i bardzo łatwo odeślesz do nich klientów.

UWAGA!
Posiadanie regulaminu jest obowiązkowe dla osób świadczących usługi drogą elektroniczną! Dotyczy to również sprzedawców produktów w ramach sklepu internetowego.

Prosty przekaz to podstawa

Zadbaj o to, aby przekazywane przez Ciebie dane były sformułowane w sposób czytelny, precyzyjny, a jednocześnie prosty i łatwo zrozumiały. To Ty jako sprzedawca, ponosisz ryzyko niejasnych, dwuznacznych, niedokładnych lub błędnych sformułowań. 

PAMIĘTAJ!
Czytelność należy rozumieć także jako techniczną możliwość odtworzenia przekazanych danych. Zadbaj zatem zarówno o stronę graficzną (np. czytelna czcionka) jak i o prawidłowe funkcjonowanie pliku – brak problemu z otworzeniem pliku, brak zniekształceń treści, możliwość odczytu całości dokumentu.

Lista informacji do przekazania przy sprzedaży w social mediach

Sprzedaż w social mediach wymaga od sprzedawcy przekazania szeregu mniej lub bardziej oczywistych informacji. Poniżej znajdziesz ich pełną listę.

Lista informacji, które musisz przekazać klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia:

 1. główne cechy świadczenia (produktu/usługi) oraz sposób porozumiewania się z klientem,
 2. dane identyfikujące sprzedawcę, a w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki – należy podać firmę, organ, który zarejestrował działalność oraz numer rejestrowy,
 3. adres sprzedającego, adres jego poczty internetowej oraz nr telefonu lub faksu jeżeli są dostępne,
 4. adres dla składania reklamacji (jeśli jest inny niż adres podany w pkt 3),
 5. łączna cena wraz z podatkami oraz informacja o opłatach za transport, dostarczenie oraz o wszelkich innych opłatach (a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- informacja o obowiązku ich uiszczenia),
 6. koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
 7. termin i sposób zapłaty,
 8. sposób i termin spełnienia świadczenia (realizacji zamówienia np. dostarczenia produktu) oraz procedura rozpatrywania reklamacji,
 9. termin i sposób wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza do odstąpienia (istnieje wzór ustawowy takiego formularza),
 10. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi klient,
 11. obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez sprzedawcę (usługodawcę), w przypadku gdy klient odstąpi od umowy, a wcześniej żądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług (jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy) i usługi te były już w jakimś zakresie świadczone (zapłata za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy – wynagrodzenie powinno zostać obliczone w sposób proporcjonalny do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny umownej),
 12. brak prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia właściwych przesłanek ustawowych lub poinformowanie o okolicznościach, w których klient traci prawo do odstąpienia,
 13. obowiązek sprzedawcy dostarczenia produktu bez wad,
 14. gwarancja (jej treści w przypadku jej istnienia), usługi posprzedażowe oraz sposób ich realizacji,
 15. kodeks dobrych praktyk (jest to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych) oraz sposób zapoznania się z nim,
 16. czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,
 17. minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,
 18. wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy,
 19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony,
 20. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć,
 21. możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Sprzedaż w social mediach – pozostałe obowiązki

Uff! Tych informacji jest naprawdę sporo, dlatego o kolejnych obowiązkach sprzedawcy opowiem już w kolejnym wpisie.

Tymczasem zweryfikuj powyższą listę i zastanów się czy przekazujesz wszystkie te informacje swoim klientom? Czy wszystkie ww. punkty Cię dotyczą? Pamiętaj, że te wszystkie dane musisz udostępniać jeszcze przed złożeniem zamówienia.

Jeśli, któryś z powyższych punktów wydaje Ci się niejasny lub chcesz o coś dopytać, to zachęcam do komentowania. 😉

Pamiętaj, że tworzę te treści byś mógł, mogła z nich skorzystać i wynieść coś dobrego dla siebie. Daj znać, że tu jesteś serduszkiem, kciukiem w górę, komentarzem i poślij moje treści dalej w świat. Będzie mi bardzo miło 🙂
[mailerlite_form form_id=1]
5 2 votes
Oceń ten wpis
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
error

Podoba Ci się ten wpis? Będzie mi miło, jeśli się o tym dowiem :)

0
Would love your thoughts, please comment.x