Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Przedsiębiorca jako konsument – pamiętaj o zmianie regulaminu

Przedsiębiorca jako konsument – pamiętaj o zmianie regulaminu

W przypadku transakcji dokonywanych między przedsiębiorcą a konsumentem, prawo dba o ochronę podstawowych praw słabszej strony tej relacji – w domyśle – konsumenta. Dotychczas nawet w sytuacji gdy do zawarcia umowy dochodziło między podmiotem wysoko wyspecjalizowanym w danej dziedzinie a przedsiębiorcą o zerowym pojęciu w tej branży, nic nie chroniło interesów tego drugiego. Ustawodawca stwierdził, że czas to zmienić.

Już  1 stycznia 2021 r.  wejdą w życie nowe przepisy, które wpłyną na obowiązki sprzedających. Od tego dnia osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą uzyska uprawnienia, z których dotychczas korzystał jedynie konsument.  To zaś będzie musiało znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w procedurze sprzedażowej. 

Przedsiębiorca jako konsument

Już w czerwcu 2020 r. miały zacząć obowiązywać zmiany w przepisach tworzące trzecią kategorię podmiotów w obrocie gospodarczym. Zmiany te, ze względu na trwającą epidemię, nie weszły jednak w życie w pierwotnie planowanym terminie. Ustawodawca zdecydował się je przesunąć w czasie. Mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Od wtedy będzie można mówić o przedsiębiorcy jako o konsumencie w pewnych określonych transakcjach.  Aby przedsiębiorca mógł korzystać z zalet płynących z występowania w transakcji jako taki quasi konsument, musi spełnić pewne wymagania. 

Kiedy zatem mamy do czynienia z przedsiębiorcą o prawach konsumenta?

Warunki uznania przedsiębiorcy za konsumenta

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w Kodeksie cywilnym będą dotyczyły:

  • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • które dokonują transakcji związanej z prowadzoną przez siebie działalnością,
  • drugą stroną tej umowy jest przedsiębiorca, spółka,
  • transakcja ta nie wchodzi w zakres przedmiotu działalności osoby fizycznej, nie ma dla niej charakteru zawodowego.

Ustawodawca wskazuje przy tym, że dla oceny ostatniego ze wskazanych powyżej kryteriów, przydatnym będzie sprawdzenie klasyfikacji działalności podanej przez przedsiębiorcę  w CEIDG – czyli sprawdzenie wpisanych w rejestrze kodów PKD .

W ten sposób, każda firma dokonująca transakcji z przedsiębiorcą, będzie mogła otworzyć ewidencję i sprawdzić listę rodzajów prowadzonej działalności zawodowej według klasyfikacji PKD.

Mając na uwadze opis przedmiotu działalności przypisanego do określonego kodu, jednoznaczne określenie tego co wchodzi w zakres działalności zawodowej danej osoby, może w pewnych wypadkach okazać się dość kłopotliwe. Kwestia ta prawdopodobnie będzie stanowiła kość niezgody między skłóconymi stronami transakcji.

Warto już teraz prześledzić stosowaną procedurę sprzedażową i przemyśleć wprowadzenie odpowiednich zmian.

Koniecznym będzie przyjęcie strategii, która umożliwi rozróżnienie transakcji dokonywanych z konsumentem od transakcji zawieranych z przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
0
Czy opracowałeś już swoją strategię?x
Na jakim etapie tego dokonać i w jaki sposób? O tym opowiem w kolejnym wpisie.

Przedsiębiorca jako konsument – prawa

W umowach, w których przedsiębiorca nie będzie występował w charakterze zawodowym, a jedynie nabywał np. potrzebne dla swojej firmy wyposażenie, będzie mógł korzystać z niektórych uprawnień zarezerwowanych dla konsumentów.

Chodzi m. in. o:

  • zakaz stosowania postanowień umownych niezgodnych z dobrymi obyczajami – niedozwolonych klauzul umownych,
  • rozszerzona ochrona z rękojmi,
  • prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • zasady reklamacji,
  • realizację odpowiednich obowiązków informacyjnych.

Wpływ planowanych zmian na biznesy on-line

Zaplanowane zmiany będą miały duży wpływ na działalności prowadzone on-line. Firmy sprzedające swoje produkty i usługi przez sklepy internetowe, będą musiały wprowadzić szereg zmian w dokumentach jakimi posługują się przy sprzedaży – regulaminy, wzory umów.

Weryfikacja czy mamy do czynienia z konsumentem, przedsiębiorcą czy też przedsiębiorcą o prawach konsumenta może nastręczać wiele problemów. Tym bardziej ważne jest aby regulamin, wzory umów i procedury sprzedażowe wykorzystywane przez e-sklepy były dobrze przemyślane i dopracowane jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Sprawdź co dokładnie się zmieni i co musisz wpisać do swojego regulaminu w moim wpisie  TUTAJ .

Jak oceniacie wprowadzone zmiany w przepisach? Koniecznie dajcie znać w komentarzu 😉

 

error

Podoba Ci się ten wpis? Będzie mi miło, jeśli się o tym dowiem :)

0
Would love your thoughts, please comment.x