Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.zprawemlatwiej.pl

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze strony www.zprawemlatwiej.pl są odpowiednio zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki ochrony przetwarzanych danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Administrator danych osobowych

Administratorem strony www.zprawemlatwiej.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”) oraz danych osobowych jej użytkowników (dalej jako: „Użytkownik”) przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Paulina Łysikowska (dalej jako: “Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@zprawemlatwiej.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Newsletter

W przypadku korzystania z newslettera Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz imię (opcjonalnie). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania adres e-mail uniemożliwi korzystanie z usługi newslettera. Zapisując się na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności i plików cookies oraz na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o nowych wpisach, produktach i usługach, obecnej i planowanej działalności Administratora. W newsletterze mogą zostać umieszczane linki do materiałów zewnętrznych, mających charakter afiliacyjny partnerów Administratora. Newsletter może obejmować marketing własnych i polecanych produktów związanych z tematyką Strony. Zapisując się na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich urządzeń telekomunikacyjnych (komputer, telefon, tablet etc.) w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingowych, po udzieleniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przesyłanych drogą elektroniczną  (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgody na wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych w powyższym celu (ustawa Prawo telekomunikacyjne).

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, osiągnięcia celu przetwarzania bądź zakończenia działalności Strony. Po wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera lub zakończenia działalności Strony, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania usługi. Po wypisaniu się z newslettera Użytkownik nie będzie otrzymywał od Administratora wiadomości e-mail o tym charakterze.

Korzystanie z newslettera oznacza wyrażenie zgody na monitorowanie przez Administratora (przy pomocy usługodawcy obsługującego newsletter) aktywności subskrybentów, w tym daty zapisu, daty i godziny otwarcia wiadomości, kliknięcia w przesłane linki, datę wypisania się.

Adresy e-mail subskrybentów mogą być wykorzystane przez Administratora do promocji swoich treści na portalu Facebook, poprzez wykorzystanie narzędzi udostępnionych przez Facebooka. W przypadku prowadzenia danej akcji reklamowej, Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – tu marketing swoich treści, produktów, usług) ma prawo skierować reklamę  do osób zapisanych na newsletter, którzy posiadają konto w portalu Facebook. Po zakończeniu akcji reklamowej, dane Użytkowników zostają usunięte z menadżera reklam Facebooka.

Administrator zastrzega sobie prawo przesyłania newslettera do Użytkownika w dowolnych terminach oraz w dowolnej częstotliwości. Administrator ma prawo do całkowitego zaprzestania przesyłania newslettera do Użytkownika, a także do usunięcia Użytkownika ze swojej bazy subskrybentów bez podania przyczyny.

Formularz kontaktowy

W przypadku chęci skontaktowania się z Administratorem (np. w celu wyrażenia opinii, nawiązania kontaktu, podjęcia konwersacji, zadania pytania) Użytkownik podaje swoje imię  (opcjonalnie) oraz adres e-mail w formularzu przeznaczonym do kontaktu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania adresu e-mail uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego.  Korzystając z formularza, Administrator uzyskuje także dostęp do adresu IP użytkownika wysyłającego wiadomość.

Podane dane osobowe oraz treść wiadomości będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Administrator ma prawo pozostawić wiadomość Użytkownika bez odpowiedzi, jeśli uzna ją za nieodpowiednią lub podpadającą pod kategorię spamu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgoda Użytkownika.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

Komentarze

W celu pozostawienia komentarza pod publikowanymi na Stronie treściami, Użytkownik podaje swoje imię (opcjonalnie nazwisko)/firmę, e-mail, adres strony internetowej, nr IP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania co najmniej imienia/nazwy/firmy oraz adresu e-mail uniemożliwia zamieszczenie komentarza. Adres e-mail Użytkownika nie zostanie opublikowany na Stronie. Administrator prowadzi moderację komentarzy. Oznacza to, że komentarze nie zostaną  opublikowane natychmiast po ich zamieszczeniu przez Użytkownika. Po akceptacji danego komentarza przez Administratora, Użytkownik otrzyma o tym powiadomienie na podany przez siebie adres e-mail. Dodając komentarz Użytkownik może poprosić o powiadomienie w przypadku, gdy ktoś odpowie na jego wypowiedź bądź poruszy skomentowany wątek. Włączenie opcji subskrypcji w zakresie powiadomień o nowych komentarzach oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymywanie powiadomień mailowych w tym zakresie.

Podane dane osobowe oraz treść komentarza będą przetwarzane w celu odpowiedzi na komentarz Użytkownika, powiadomienia go o akceptacji komentarza oraz w celu informowania o odpowiedziach lub nowych komentarzach w skomentowanym wątku (w przypadku wybrania przez Użytkownika takiej opcji). Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy zawierających spam, a także komentarzy obraźliwych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników Serwisu. Dostawcą usługi w sekcji komentarzy jest wpDiscuz.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgoda Użytkownika.

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po zgłoszeniu sprzeciwu (usunięciu komentarza) dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ochroną danych

W celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego obowiązków, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika chęci skorzystania ze swoich uprawnień, Użytkownik podaje swoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz inne dane kontaktowe (opcjonalnie wybrane przez Użytkownika w celu umożliwienia kontaktu). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda ww. danych, nie będzie możliwym wypełnienie ww. obowiązków prawny.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych ciążących na Administratorze.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

W przypadku chęci ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z korzystania ze Strony przez Użytkownika, jest on obowiązany podać swoje imię i nazwisko/firmę, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/NIP/nr KRS. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem ustalenia lub dochodzenia swoich roszczeń w związku z korzystaniem ze Strony. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda ww. danych, nie będzie możliwym wykonanie ww. działań.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z korzystaniem z Serwisu.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Administrowanie Stroną oraz analiza aktywności Użytkowników – informacje zbierane automatycznie

Niektóre informacje są gromadzone automatycznie w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Administrator korzysta z wtyczki Google Analytics for WordPress by MonsterInsights, która umożliwia mu śledzenie statystyk związanych z użytkowaniem Strony.

Informacje zbierane automatycznie zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem Strony,
 3. konkretne działania podejmowane w Serwisie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania,
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które Użytkownik mógł wprowadzić na Stronie,
 5. czas, częstotliwość i długość wizyt Użytkownika w Serwisie,
 6. rodzaj wyszukiwarki Użytkownika i jego systemu operacyjnego,
 7. przybliżona lokalizacja,
 8. rodzaj urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 9. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to w sekcji poświęconej plikom cookies,
 10. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy Użytkownik je otwiera, klika w nie lub je przekazuje,
 11. ponadto w wyniku korzystania z Serwisu gromadzone są logi z serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem zenbox.pl.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla  prawidłowego funkcjonowania Strony, administrowania Stroną lub dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda ww. danych Strona nie będzie działała w sposób prawidłowy, Administrator nie uzyska ww. informacji, Strona nie zostanie dostosowana do wymagań i preferencji Użytkownika.

Powyższe dane będą zbierane w celu personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumie się także personalizowanie adresowanych do Użytkownika ofert i reklam widocznych na Stronie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora. Dowiedz się więcej w sekcji dotyczącej cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności na Stronie oraz zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Serwisu. 

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub utraty przydatności dla Administratora, w zależności co nastąpi wcześniej. 

Media społecznościowe – Facebook, Instagram, Twitter

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Facebooka oraz Instagrama w przypadku, gdy polubili/zaobserwowali oni fanpage/profil “Z prawem łatwiej”. Przetwarzanie dotyczy danych ustawionych przez użytkowników tych portali jako publiczne (w tym imienia i nazwiska) oraz innych danych, które Użytkownicy zdecydowali się sami upubliczni w trakcie wchodzenia w interakcje z Administratorem lub z jego profilami społecznościowymi. 

Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia fanpage’a oraz profilu Z prawem łatwiej, administrowania nim, wchodzenia w interakcje z użytkownikami Facebooka i Instagrama oraz w celu prowadzenia marketingu swoich treści, produktów i usług. Administrator w ramach wykorzystywanych portali społecznościowych, korzysta z ich funkcjonalności, w tym również z udostępnianych przez te portale danych statystycznych. Dane te umożliwiają Administratorowi lepsze dopasowanie publikowanych treści dla swoich odbiorców.

Przetwarzanie danych osobowych ww. Użytkowników odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w zakresie prowadzenia działań marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom,  w szczególności Facebookowi/Instagramowi. Facebook i Instagram przetwarzają dane osobowe Użytkowników na własnych podstawach i własnych zasadach, w sposób niezależny od przetwarzania dokonywanego przez Administratora w ramach stworzonego przez niego fanpage’a na Facebooka i profilu na Instagramie. W tym zakresie Facebook Ireland Limited LTD (adres:4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) jest współadministratorem danych osobowych Użytkowników fanpage’a na Facebooku i profilu na Instagramie. Zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka TUTAJ.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do czasu istnienia fanpage’a na Facebooku/profilu na Instagramie lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z obserwowania profili społecznościowych Administratora, a wówczas nie będą mu się wyświetlać żadne treści tam publikowane. Dane Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie regulaminu Facebooka i Instagrama.

Powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do korzystania przez Użytkowników z serwisu Twitter, na którym zdecydowali się obserwować konto Administratora “Z Prawem Łatwiej”. W zakresie korzystania z ww. portalu, Twitter International Company (adres: The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ireland) jest współadministratorem danych osobowych Użytkowników obserwujących profil Administratora i wchodzących z nim w interakcję. Zachęcam do zapoznania się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanymi przez Twitter. Jest to możliwe TUTAJ.

Strona korzysta również z wtyczek do portali społecznościowych, które po kliknięciu przeniosą Użytkownika na stronę danego portalu. W zakresie skorzystania z wtyczki i przejścia przez Użytkownika do danego serwisu społecznościowego, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora oraz przez wybrany serwis społecznościowy, który wówczas staje się współadministratorem tych danych.

Administrator zamieszcza we wpisach linki do portali i stron osób trzecich. Po kliknięciu w dany link Użytkownik zostanie przeniesiony na daną stronę podmiotu zewnętrznego. Administrator nie odpowiada za treści znajdujące się na tych stronach.

Udostępnianie danych Użytkownika

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, w związku z czym dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:

 1. dostawcom zapewniającym infrastrukturę informatyczną i sieciową, w tym m. in. hostingodawcy, dostawcy domeny – zenbox.pl – zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa,
 2. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Stronę, w szczególności w zakresie obsługi e-maila, e-mail marketingu (MailerLite – UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania) oraz analizy aktywności Użytkownika na Stronie (m. in. Google Analytics) – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, 
 3. innym podmiotom i usługodawcom, w tym m. in. Łukaszowi Łysikowskiemu, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Podmioty, którym przekazywane są dane zapewniają ich ochronę zgodnie ze standardami określonymi przepisami prawa.

Dane Użytkownika mogą być udostępniane także innym podmiotom publicznym i prywatnym w następujących okolicznościach:

 1. prawo lub władza publiczna określa, że Administrator musi udostępnić dane osobowe,
 2. dane osobowe udostępnia się w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres danych Użytkownika, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na Administratorze obowiązków.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania/zmiany swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych (w przypadku gdy nie ma żadnych innych podstaw do ich dalszego przetwarzania, m. in. ochrony przed roszczeniami, wymogu spełnienia obowiązków prawnych),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w przypadku gdy w ograniczanym zakresie brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania),
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych Użytkownika do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mając jedna na uwadze, że Administrator korzysta z usług takich podmiotów jak Google, Facebook, MailerLite, dane osobowe Użytkownika w pewnych wypadkach mogą być przekazywane do państw spoza obszaru EOG. Przekazywanie takie jest możliwe jedynie przy spełnieniu wymogów sprecyzowanych przez Komisję Europejską Unii Europejskiej. Oznacza to, że przekazywanie jest możliwe jedynie podmiotom, które zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

Zachęcam do zapoznania się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanymi przez powyższych dostawców: Google, Facebook, MailerLite.

Profilowanie danych

W ramach realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym profilowania, celem dostarczenia dopasowanych do danego Użytkownika treści oraz prowadzenia działań marketingowych. Działania te nie będą istotnie wpływać na sytuację Użytkownika, w tym w szczególności nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. W przypadku gdy w ocenie Użytkownika ww. profilowanie wywiera negatywny wpływ na jego prawa, Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na jego zapytania, obsługi newslettera, spełnienia obowiązku prawnego, jak również w celach statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres trzech lat lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do zachowania danych.

Pliki cookies

Pierwsza wizyta Użytkownika na Stronie wymaga wyrażenia zgody na pliki cookies lub dokonania modyfikacji ich ustawień według własnych preferencji. Korzystanie z Serwisu stanowi wyrażenie zgody na pliki cookies. 

Serwis używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, strony, z której użytkownik został przekierowany oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza do komentowania.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści i reklam. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań. Rozróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne ulegają usunięciu z chwilą zamknięcia przeglądarki, trwałe są przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim zostały zebrane.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach umożliwienia korzystania ze Strony, zwiększenia komfortu korzystania ze Strony, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie wykorzystywane są m.in. następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i ich personalizację, np. w zakresie wybranego języka, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje również różnego rodzaju wtyczki do social mediów (m.in. Facebook, Instagram, Twitter), które przekierowują Użytkownika do konta/profilu Administratora na danym portalu. W przypadku, gdy na Stronie znajdują się wtyczki, linki, przekierowania, linki afiliacyjne do innych stron, portali, dostawców, usługodawców, partnerów Administratora,  korzystanie ze Strony umożliwia wykorzystanie plików cookies również przez te zewnętrzne podmioty. Administrator korzysta również z usług dostawcy funkcjonalności związanych z pozostawianiem komentarzy na Stronie przy pomocy wtyczki wpDiscuz. Korzystanie ze Strony umożliwia wykorzystanie plików cookies również przez dostawcę wtyczki do komentowania.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

https://wszystkoociasteczkach.pl/

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i  mogą zostać wykorzystane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, np. Google. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Postanowienia końcowe

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i plików cookies. Zmiany będą wprowadzane w przypadku modyfikacji funkcjonalności Serwisu, obowiązywania nowych przepisów prawa, bądź zmian w zakresie dostępu, przechowywania bądź zabezpieczania gromadzonych danych.

Użytkownik, dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym m. in. z przekazaniem swoich danych osobowych, powinien uprzednio zapoznać się z aktualną wersją niniejszej polityki, którą opublikowano na Stronie.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 02.05.2021 r. i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.