Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Elektroniczny wniosek do KRS

Elektroniczny wniosek do KRS

Wypełnianie obowiązków rejestrowych sprawia wiele trudności niejednemu przedsiębiorcy. Nic w tym dziwnego. Różnorodność formularzy, nieprecyzyjne instrukcje ich wypełniania, a w końcu brak pełnej informacji o tym jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, to tylko niektóre z problemów, które napotykają. Na szczęście, ustawodawca postanowił choć trochę ulżyć bolączkom przedsiębiorców. Czekają nas zmiany (oby) na lepsze! Ustawodawca wprowadził obowiązkowy elektroniczny wniosek do KRS.

Od kiedy obowiązuje elektroniczny wniosek do KRS?

Od  1 marca 2021 r.  wnioski o rejestrację/wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną

Elektroniczny wniosek do KRS miał stać się jedyną formą wypełniania obowiązków rejestrowych przez przedsiębiorców już w tym roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami ustawy zmieniającej ustawę o KRS, rejestr elektroniczny miał zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 r. Tuż przed tą datą ustawodawca zdecydował się jednak na przeniesienie w czasie wejścia w życie tych zmian – właśnie na 1 marca 2021 r.

O powyższej dacie przedsiębiorcy muszą pamiętać! Sądy rejestrowe będą przyjmować jedynie elektroniczny wniosek do KRS. Oznacza to, że  po dniu 1 marca 2021 r. wniosek złożony w formie papierowej nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia . Należy również pamiętać, że dalsza komunikacja z sądem w sprawach rejestrowych ma także mieć formę elektroniczną. Zatem jeżeli powstałaby potrzeba poprawienia wniosku czy wyjaśnienia pewnych kwestii, z sądem trzeba będzie komunikować się elektronicznie.

Jak uzupełnić elektroniczny wniosek do KRS?

Założeniem elektronicznego KRS jest ułatwienie i przyspieszenie procesu składania wniosków i rejestrowania zgłaszanych danych i zmian. System ma w prosty sposób przeprowadzić wnioskodawcę przez proces wypełniania wniosku, np. poprzez rozwijane listy podpowiedzi, wskazywanie dalszych obowiązkowych danych do wpisania. W przypadku wniosku elektronicznego nie będzie możliwości pozostawienia pustych pól, które dotychczas były częstą przyczyną  zwrotu złożonych wniosków. Dotychczas nawet tak drobne niedopatrzenie jak brak przekreślenia jednego z pól formularza, którego nie trzeba było wypełniać przy danym wniosku, skutkowało zwrotem.

Co muszę mieć, aby złożyć elektroniczny wniosek do KRS?

W związku z planowanymi zmianami,  koniecznym będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP . Przy pomocy tych narzędzi poświadczenia tożsamości można będzie składać elektroniczny wniosek do KRS.

Co z dokumentami załączonymi do papierowych wniosków? 

Dokumenty dołączone do wniosku (wykazujące zmiany, które należy ujawnić w rejestrze) również będą musiały zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Co istotne, podpisy te będą mogły zostać złożone jedynie przez osoby reprezentujące spółkę, których nr PESEL został ujawniony w rejestrze lub przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zmiany, które należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców KRS często wynikają ze zmian, które musiały zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Tu także przewidziano ułatwienie. Nie trzeba będzie już pozyskiwać odpisu aktu notarialnego i załączać go do wniosku KRS. Z pomocą przyjdzie bowiem Centralne Rezpozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Przy każdej czynności notarialnej, przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie złożenia treści aktu w ww. rezpozytorium.  Elektroniczny wniosek do KRS będzie musiał zawierać jedynie wskazanie numeru rezpozytorium, który uzyskał od notariusza.  System już sam zdziała resztę 🙂 

Funkcjonalność elektronicznego KRS

Elektroniczny KRS ma zawierać także dodatkowe funkcjonalności, m.in. umożliwiać przeglądanie akt rejestrowych oraz umożliwiać sprawdzenie statusu złożonego wniosku. Same założenia elektronicznego rejestru zasługują na aprobatę. O tym czy faktycznie przyczyni się do usprawnienia procesu rejestracji zmian i ułatwienia spełniania obowiązków rejestrowych, dowiemy się już wkrótce.

Czy planowane zmiany ułatwią czy utrudnią Wam życie w wypełnianiu obowiązków rejestrowych? Dajcie znać w komentarzu co sądzicie.

Jeśli podobał Ci się ten post, to wiesz co robić 🙂 Pamiętaj, to ma znaczenie 😉

error

Podoba Ci się ten wpis? Będzie mi miło, jeśli się o tym dowiem :)

0
Would love your thoughts, please comment.x